ALKOHOLINIAI gėrimai

Alkoholį įsigyti ir vartoti gali tik pilnamečiai asmenys. Prašome susipažinti su alkoholinių gėrimų prekybos bei pristatymo TAISYKLĖMIS puslapio apačioje. Formuodami užsakymą telefonu, jūs patvirtinate, kad susipažinote bei sutinkate su šiomis taisyklėmis ir jums yra ne mažiau 20 metų.

„Bud(weiser)“ alus 0,5l – 3,50 Eur.

„St. Pierre Blonde“ alus 0,5l – 3,10 Eur.

„St. Pierre Blanche“ alus 0,5l – 3,10 Eur.

„St. Pierre Brune“ alus 0,5l – 3,10 Eur.

Sidras „Fizz“ Kriaušių skonio  0,5l  –  3,10 Eur.

Sidras „Fizz“ Braškių 0,5l – 3,10 Eur.

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PIRKIMO TAISYKLĖS.

1. Alkoholinių gėrimų pardavėjai  Kaune yra UAB „Respeta“, juridinio asmens kodas 304649850 (toliau vadinami Pardavėju). Pardavimo vietos adresas – Veiverių g. 51, Kaunas. 2. Alkoholinius gėrimus galima pirkti vietoje, arba juos užsakant telefonu.  internete www.caina.lt arba www.sushiinamus.lt rasite meniu 3. Alkoholinių gėrimų prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Kauno mieste bei rajone. 4. Alkoholinius gėrimus gali įsigyti tik blaivūs fiziniai asmenys, sulaukę daugiau nei 18 metų amžiaus. 5. Perkant alkoholinius gėrimus telefonu, pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą prekę suformuoja užsakymą, o nuosavybė į alkoholinius gėrimus pereina nuo alkoholinių gėrimų perdavimo momento. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis yra daugiau nei 18 metų sulaukęs asmuo bei yra blaivus. 6. Alkoholinius gėrimus galima užsisakyti tik iki 18 val.;Sekmadieniais iki 13.00 val. 7. Alkoholiniai gėrimai pristatomi tik tuo atveju, jeigu minimali maisto patiekalų krepšelio suma yra daugiau nei 6 Eur.. 8. Alkoholinių gėrimų pristatymo paslaugą teikia UAB „Respeta“, juridinio asmens kodas 304649850. 9. Alkoholiniai gėrimai pristatomi ne vėliau kaip iki 20 val; Sekmadieniais iki 15.00 val. 10. Pirkėjo užsakyti alkoholiniai gėrimai pristatomi Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja priimti alkoholinius gėrimus pats. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas pateikė savo amžių patvirtinantį asmens dokumentą ir jam yra daugiau nei 20 metų bei yra blaivus. 11. Už alkoholinius gėrimus galima atsiskaityti tik grynaisias pinigais alkoholinių gėrimų pristatymo metu. 12. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų duomenų bei patvirtinimų, teikiamų užsakymo metu, teisingumą.  Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jo patvirtinimai yra neteisingi, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo. 13. Pirkėjas neturi teisės reikšti bet kokių pretenzijų Pardavėjui ir Pardavėjas nėra atsakingas prieš Pirkėją: 13.1. jeigu alkoholiniai gėrimai nebuvo pristatyti Pirkėjui iki 22 val., 13.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pristatymo adresą, 13.3. jeigu alkoholiniai gėrimai neperduoti alkoholinius gėrimus užsakiusiam asmeniui dėl to, kad alkoholinius gėrimus priima ne juos užsakęs asmuo, arba jeigu alkoholinius gėrimus priimantis asmuo nepateikė asmens amžių patvirtinančio dokumento, arba jeigu alkoholinius gėrimus priimantis asmuo yra nepilnametis, arba jeigu alkoholinius gėrimus priimantis asmuo yra neblaivus. 14. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento, jeigu yra nors viena iš taisyklių 13 punkte nurodytų sąlygų. 15. Pirkėjas, perkantis alkoholinius gėrimus įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 16. Pardavėjas turi teisę keisti šias taisykles apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 17. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti alkohlinių gėrimų prekybą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.